Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม “จป.พัทลุงร่วมใจ สร้างความปลอดภัย สู่สถานประกอบกิจการ” (การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น)

pll_content_description

       วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.10 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จป.พัทลุงร่วมใจ สร้างความปลอดภัยสู่สถานประกอบกิจการ” (การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น) รุ่นที่ 1 โดยมี นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ทพัทลุง ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

TOP