Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง ร่วมสัมมนา “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ”

pll_content_description

 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. นายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสัมมนา “เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรต้นแบบภาครัฐ” เพื่อรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทภาครัฐ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WEbex) ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3

TOP