Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

แรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565

pll_content_description

    วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยนายปรีชา แก้วมณี แรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

TOP