Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

สรจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ...

Mol-Thailand

วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ประจำปี 2561 ...

Mol-Thailand

สรจ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่ทะเลน้อย ...

TOP