Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

Infographic

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนตุลาคม 2566 ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนกันยายน 2566 ...

การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน ...

สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ...

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด

สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด ...

คู่มือสำหรับกิจการ/กิจกรรมและประชาชน โครงการ “ไทยชนะ”

คู่มือสำหรับกิจการ/กิจกรรมและประชาชน โครงการ “ไทยชนะ” ...

ของขวัญปีใหม่ 5 ให้ จากกระทรวงแรงงาน

ของขวัญปีใหม่ 5 ให้ จากกระทรวงแรงงาน ...

หลักคุณธรรม 4 ประการ

หลักคุณธรรม 4 ประการ ...

TOP