Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องกำหนดวันและสถานที่เลือกตั้งกรรมการผู้แทนนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 20

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameimg-220601150702

ขนาด : 6114 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 1 มิ.ย. 2565
TOP