Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแบบฟอร์มบรรจุแผนงานโครงการ

ขนาด : 13.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-11-05 08:19:05+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่าง เดือนกันยายน 2563

ขนาด : 271.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-09-14 03:58:18+07

pll_file_nameทำเนียบอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง

ขนาด : 4586.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-12-04 07:53:52+07

pll_file_nameแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2562-2564) ประจำปี 2563

ขนาด : 1103.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-09-07 06:28:27+07

pll_file_nameแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

ขนาด : 26.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:52:57+07
TOP