Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameแบบสอบถามความคิดเห็นรายงานสถานการณ์แรงงาน

ขนาด : 369.65 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:49:39+07

pll_file_nameแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

ขนาด : 421 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:48:49+07

pll_file_nameใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

ขนาด : 578.01 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:48:06+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 353 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:46:48+07

pll_file_nameแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน

ขนาด : 400.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:45:39+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพัทลุง

ขนาด : 194.52 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-29 19:44:36+07
TOP