Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพัทลุง

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameสื่อประกอบกิจกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ขนาด : 3373.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-01 07:43:05+07

pll_file_nameสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ขนาด : 4784.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-01 03:17:57+07

pll_file_nameข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ขนาด : 89.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-26 09:34:24+07

pll_file_nameสถิติการให้บริการด้านแรงงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ปี 2564

ขนาด : 86.06 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-26 09:29:47+07

pll_file_nameสถิติการให้บริการ

ขนาด : 149.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-26 08:16:31+07

pll_file_nameรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน รอบที่ 1

ขนาด : 305.24 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-26 07:50:13+07

pll_file_nameแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดพัทลุง (พ.ศ.2563-2565) ทบทวน

ขนาด : 1044.31 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-19 04:45:25+07

pll_file_nameคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัด ปี 2564

ขนาด : 9427.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-04-26 04:02:03+07

pll_file_nameตำแหน่งงานว่าง เดือนมกราคม 2564

ขนาด : 277.84 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-01-05 02:12:55+07

pll_file_nameตำแหน่งงานจังหวัดพัทลุง เดือนธันวาคม 2563

ขนาด : 316.17 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2020-12-02 03:32:57+07
TOP